Územní partneři

Územní partneři

V této sekci nalznete seznam dalších územních partnerů s odkazy na jejich webové stránky.

Svaz měst a obcí ČR

Svaz je zaměřen především na legislativní činnost, oblast financování obcí, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, bezpečnosti, dopravy, energetiky, školství, kultury, oblasti sociální aj. Svaz má přeshraniční působnost.

Více o SMO ČR

 

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní neziskovou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR.

Více o SMS ČR

 

Spolek pro obnovu venkova ČR

Spolek pro obnovu venkova České Republiky (SPOV ČR) je otevřenou zájmovou nevládní a nestranickou organizací působící v oblasti obnovy a rozvoje venkova.

Více o SPOV ČR

 

 

Sdílejte na sociálních sítích