Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plány vzdělávání

Místní akční plány (MAP) jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

MAP jsou realizovány ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (ORP), nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí příslušného kraje. Pro tvorbu MAP je nejdůležitější vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích institucí v místě – NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, soukromí mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny na podporu čtenářské gramotnosti atd. Zástupce nositele místních akčních plánů se pravidelně účastní zasedání RSK KHK, naopak členové sekretariátu RSK jsou zváni na jednání regionální platformy MAP v kraji.

Nositelem MAP mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, nebo místní akční skupiny. Do realizace MAP musí být vždy zapojeno alespoň 70 % škol v daném území. Odpovědnost, koordinaci a metodické řízení nese Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a organizování a facilitační práce partnerství provádí pracovníci MAS, případně „další relevantní partneři" v území ORP.

V Královéhradeckém kraji jsou místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) na drobné změny realizovány do úrovně 15 obcí s rozšířenou působností (ORP). Nositeli MAP v KHK jsou především místní akční skupiny, příp. dobrovolné svazky obcí či města.

Prioritními opatření realizovanými v rámci MAP jsou:
  • předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
  • čtenářská a matematická gramotnost,
  • inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů v dotačních výzvách s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém rámci MAP.

Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich změn v procesu plánování.

Kontakty na jednotlivé MAP v KHK

Název SO ORP Nositel MAP
WWW
Kontaktní osoba E-mail
Broumov MAS Broumovsko+, z. s. WEB Denisa Dědová map@broumovsko.cz
Dobruška Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. WEB Olga Prázová prazova@pohodavenkova.cz
Dvůr Králové nad Labem MAS Královédvorsko, z. s. WEB Simona Mrázková mrazkova.simona@maskd.cz
Hořice MAS Podchlumí, z.s. WEB Zdeňka Novotná novotna@podchlumi.cz
Hradec Králové Hradecký venkov, o.p.s. WEB Jana Rejlová rejlovajana@seznam.cz
Jaroměř Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s. WEB Darina Bártová darina.bartovamas@gmail.com
Jičín Otevřené zahrady Jičínska z. s. WEB Kamila Kabelková otevrenezahrady@seznam.cz
Kostelec nad Orlicí NAD ORLICÍ, o.p.s. WEB Jan Kučera jan.kucera@nadorlici.cz
Náchod Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s. WEB Lada Nevečeřalová neveceralova@mas-stolovehory.cz
Nová Paka Novopacko WEB Vítězslav Dufek predseda@novopacko.cz
Nové Město nad Metují Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. WEB Linda Dvořáková linda.dvorakova@pohodavenkova.cz
Nový Bydžov Společná CIDLINA, z.s. WEB Jana Bitnerová bitnerova@spolecnacidlina.cz
Rychnov nad Kněžnou Sdružení SPLAV, z.s. WEB Petr Kulíšek petrk@sdruzenisplav.cz
Trutnov Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. WEB Jan Balcar balcar@kjh.cz
Vrchlabí Svazek obcí Horní Labe WEB Lenka Kněžourová manazer@sohl.cz
Sdílejte na sociálních sítích