Místní akční skupiny

Místní akční skupiny

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je integrovaným nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni (principy metody LEADER). CLLD je koordinován místními akčními skupinami (MAS) a je uskutečňován na základě integrovaných strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby.

Tento přístup je využíván ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel. Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.

Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

LEADER je metoda užívaná v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

MAS se řídí standardy, které představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin. Obecně, standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Na území Královéhradeckého kraje působí 15 MAS, z nichž všechny realizují Strategii CLLD. MAS aktivně spolupracují již od roku 2007 a pravidelně se setkávají mnohokrát ročně. Až na několik obcí je téměř celé území kraje pokryto působností MAS. Území pokryté MAS zasahujících do kraje je více jak 5 000 kilometrů čtverečních velké a žije v něm téměř 500 tisíc obyvatel.

Hlavními tématy řešenými nástrojem CLLD jsou např.:
  • Obyvatelstvo a zaměstnanost
  • Podnikání a lokální ekonomika
  • Vzdělávání a sociální integrace
  • Životní prostředí a zemědělství
  • Rozvoj venkova, služeb ad.

Realizace strategií CLLD je finančně podporována ze společné zemědělské politiky (program rozvoje venkova) a evropských fondů (operační programy):
  • Integrovaný operační program
  • Operační program Zaměstnanost+
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Životní prostředí 

Mapa MAS v Královéhradeckém kraji

Interaktivní mapová aplikace:

Webové stránky KS MAS KHK naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS v KHK

Název Sídlo WWW
Kontaktní osoba E-mail
Hradecký venkov, o.p.s. Nechanice WEB Jana Štěpánková mas.hradeckyvenkov@gmail.com
MAS Brána do Českého ráje, z.s. Nová Paka
(kancelář)
WEB Alena Klacková klackova@masbcr.cz
MAS Královédvorsko, z. s. Dvůr Králové nad Labem WEB Lenka Křížová krizova.lenka@maskd.cz
MAS Broumovsko+, z. s. Broumov WEB Kristýna Jagošová mas@broumovsko.cz
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. Úpice WEB Jan Balcar balcar@kjh.cz
Místní akční skupina Krkonoše, z. s. Lánov WEB Kateřina Fejglová fejglova@maskrkonose.cz
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s. Česká Skalice WEB Zdeňka Hovorková hovorkova@masmum.cz
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Dobruška WEB Jana Mervartová manager@pohodavenkova.cz
Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Police nad Metují WEB Pavel Rejchrt rejchrt@mas-stolovehory.cz
NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky WEB Martina Lorencová martina.lorencova@nadorlici.cz
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Sobotka WEB Veronika Horáková horakova@craj-ops.cz
Otevřené zahrady Jičínska z. s. Jičín WEB Kamila Kabelková otevrenezahrady@seznam.cz
MAS Podchlumí, z.s. Holovousy WEB Kateřina Burianová burianova@podchlumi.cz
Sdružení SPLAV, z.s. Skuhrov nad Bělou WEB Kateřina Holmová katerina@sdruzenisplav.cz
Společná CIDLINA, z.s. Nepolisy WEB Jana Bitnerová bitnerova@spolecnacidlina.cz
Sdílejte na sociálních sítích