Další strategie pro rozvoj kraje

Další strategie pro rozvoj kraje

V rámci projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU byly zpracovány, mimo Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2021, další krajské koncepční dokumenty:


Pro rozvoj inovací a výzkumu v Královéhradeckém kraji je klíčovým dokumentem krajská RIS3 strategie:

Přehled strategií a dalších výzmnaných dokumentů platných pro území Královéhradeckého kraje naleznete ve Strategické mapě KHK.

Sdílejte na sociálních sítích