Data a mapy

Data a mapy

Královéhradecký kraj je zde v současných hranicích již 20 let. Za tu dobu se na jeho území mnohé změnilo. Přispívá k tomu celá řada faktorů: globálních, celostátních, ale i regionálních a místních. Stěžejní podíl na tom proto má bezesporu také aktivita místních obyvatel, podnikatelů, vzdělávacích institucí, neziskového sektoru, místní správy a politických reprezentací kraje.

Jak na tom tedy v současné době Královéhradecký kraj je? A především, jak jsou na tom jeho jednotlivé regiony? Z jakých hledisek se spíše daří větším městům a v čem vyniká venkov? Jaká jsou specifika územních periferií? To vše se dá vysledovat na základě nejrůznějších statistických dat a dalších odborných zjištění promítnutých do map, infografiky, dashboardů a dalších interaktivních webových aplikací. 

Naše datové a mapové aplikace Vás tak seznámí s celou řadou aspektů života v Královéhradeckém kraji. Zjistíte, jak se zde vyvíjí počet a věk obyvatel, v jakém stavu je ekonomika či životní prostředí. Také zde však naleznete informace, které byste jinde v takto ucelené formě hledali jen stěží: objem čerpání dotací, demografickou prognózu dle správních obvodů ORP do roku 2030 či uvolněnost starostů obcí kraje. Věříme, že Vás všechny tyto zajímavé a důležité informace podnítí k dalšímu zájmu a aktivitě.

To vše naleznete na jednom místě, na portálu Data KHK:

Mapové aplikace

Interaktivní dashboardy

Infografiky, analýzy a publikace o našem kraji

Statistická data v grafech

Katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje

Datové karty o Královéhradeckém kraji

Hackatony

Ukázkovou mapu si můžete prohlédnout zde v okně.

Kliknutím na šipky vlevo nahoře si rozbalíte legendu a poté si již můžete zvolit vrstvu, která Vás zajímá. Dále se v mapě můžete pohybovat tak, jak jste zvyklí z jiných online map.

Úsek rozvoje CIRI koncem roku 2017 zpracoval soubor tematických map Královéhradeckého kraje, jehož součástí je přes 30 mapových listů zaměřených na územní dimenzi, čerpání krajských a evropských dotací a vybrané sociodemografické, ekonomické a environmentální ukazatele až do úrovně jednotlivých obcí. Publikace se bude postupně doplňovat o další neméně zajímavé mapy a poslouží i jako podklad pro pracovní skupiny Regionální stálé konference, například při tvorbě nové Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021+.

Královéhradecký kraj v mapách

 

Publikace ke stažení
Sdílejte na sociálních sítích