Koncepce/strategie zdraví Královéhradeckého kraje

Koncepce/strategie zdraví Královéhradeckého kraje

Koncepce zdraví 2030 je krajským strategickým rámcem zejména v oblasti ochrany zdraví, zdravotního stavu obyvatelstva a zdravého životního stylu a vychází ze závěrů analýzy zdravotního stavu obyvatel Královéhradeckého kraje.

Dokument byl zpracován CIRI v rámci projektu „Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou“ (reg. č. CZ.03/.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370).

Sdílejte na sociálních sítích