Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje

Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje

Strategie investičních příležitostí je strategický dokument pro rozvoj investic v KHK. Vzniká za účelem naplnění potřeby koordinace investičních aktivit v kraji, z důvodu současné absence koncepčního přístupu pro přilákání investorů do lokalit mimo nejvýznamnější průmyslové zóny a hlavní střediska regionu.

  • březen – srpen 2019 (tvorba dokumentu - analýza, průzkum, strategie)
  • zapojení pracovních skupin RSK: RVVI, Zaměstnanost, Doprava, Města, Venkov,...
  • 24. 9. 2019 – představení prvního návrhu SIP na RVVI (prezentace ke stažení ZDE)
  • Dokument projednán na RSK KHK, schválení v rámci SRK zastupitelstvem KHK
  • Aktuální verze dokumentu (k 29. 10. 2019) ke stažení ZDE.
Stěžejní organizací na podporu investic v Královéhradeckém kraji je Agentura CzechInvest
Podpoře podnikání se Královéhradecký kraj věnuje také prostřednctvím platformy +INOVACE

 

Sdílejte na sociálních sítích