Vesnice roku KHK

Vesnice roku KHK

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

  • Soutěž probíhá dvoukolově. Krajské kolo probíhá v květnu až červnu (slavnostní vyhlášení v srpnu) a vítěz postupuje do kola celostátního.
  • Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, venkovského charakteru, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument svého rozvoje.
Veškeré informace o soutěži Vesnice roku v Královéhradeckém kraji, včetně vítězných obcí, se dozvíte v následující interaktivní mapové aplikaci.

Sdílejte na sociálních sítích