Program obnovy venkova

Program obnovy venkova

Program obnovy venkova (POV) je stěžejním krajským dotačním programem pro menší obce. Je určen pro rozvojové projekty obcí, které mají do 3000 obyvatel (420 z 448 obcí Královéhradeckého kraje). Obce mohou žádat dotaci až do výše 50% výdajů na opravy, rekonstrukce nebo výstavbu objektů občanské vybavenosti (např. školy, hřiště, sportoviště, kulturní domy, pošty, prodejny, zdravotní a sociální zařízení apod.), technickou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace a na  komplexní projekty úprav veřejného prostranství.

V doplňujících účelech POV lze také žádat o dotace na vybavení a úpravy obecních knihoven, opravy návesních rybníčků a nádrží a projekty odpadového hospodářství obcí. Příjem žádostí do POV probíhá obvykle na přelomu kalendářního roku a realizace projektů je dvouletá.

Podrobnosti o POV, kritéria hodnocení žádostí a přehled úspěšných projektů jsou uvedeny na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje

POV doplňuje pro města od 3 do 10 tisíc obyvatel obdobný dotační program – Program obnovy místních částí, který je určen pro rozvojové projekty ve vesnicích, které jsou administrativně přičleněny k městům jako jejich místní části.

Sdílejte na sociálních sítích