Postup tvorby Strategie rozvoje KHK 2021+

Postup tvorby Strategie rozvoje KHK 2021+

Jednání pracovních skupin ke strategii

V říjnu a listopadu 2018 proběhla první jednání pracovních skupin při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje v rámci tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Druhé kolo jednání PS proběhlo v lednu a únoru 2019. Třetí kolo jednání PS se uskutečnilo během března a dubna 2019.

Na pracovních skupinách se jednalo nad následujícími bloky tvorby strategie:
  • Informace a aktuality k procesu tvorby strategie
  • Výstupy analytické části strategie
  • SWOT, problémy a priority – pracovní část

Jednání probíhalo ve 3. kolech, na úvod proběhlo úvodní setkání

Úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
Stáhnout

Více naleznete ZDE

PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
Úvodní setkání 18. 4. 2018 13 - 16
Jednání 1. kola pracovních skupin
Stáhnout

Výstupy jednání 1. kola PS

PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Doprava 26. 10. 2018 9 - 12
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost   2. 11. 2018 9 - 12
PS Životní prostředí a zemědělství   6. 11. 2018  13 - 16
PS Cestovní ruch a kultura 14. 11. 2018  9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání 15. 11. 2018 9:30 - 12:30 
PS Výzkum, inovace a podnikání 15. 11. 2018  13 - 16
PS Obce a města + PS Venkov 19. 11. 2018 13 - 16 
14. zasedání RSK KHK 13. 12. 2018 9 - 12
Jednání 2. kola pracovních skupin
Stáhnout

Výstupy jednání 2. kola PS

PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Cestovní ruch a kultura 15. 1. 2019 9 - 12 
PS Doprava  18. 1. 2019 9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání PS Výzkum, inovace a podnikání 29. 1. 2019 9 - 12 
PS Kultura (nová PS)   6. 2. 2019 13 - 16
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost   7. 2. 2019 9 - 12 
PS Životní prostředí a zemědělství 11. 2. 2019 9 - 12 
PS Obce a města + PS Venkov 15. 2. 2019 9 - 12 
15. zasedání RSK KHK   6. 3. 2019 13 - 16
Harmonogram jednání 3. kola
Stáhnout

Výstupy jednání 3. kola PS

PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
PS Doprava  15. 3. 2019 9 - 12 
PS Cestovní ruch 19. 3. 2019 9 - 12 
PS Sociální oblast + PS Zdraví a bezpečnost 22. 3. 2019 9 - 12 
PS Výzkum, inovace a podnikání 27. 3. 2019 13 - 16
PS Životní prostředí a zemědělství   4. 4. 2019 9 - 12 
PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání    9. 4. 2019 9 - 12 
PS Obce a města + PS Venkov 16. 4. 2019 9 - 12 
PS Kultura (nová PS) 11. 4. 2019 10 - 12
16. zasedání RSK KHK   4. 6. 2019 13 - 16

Informace k pracovním skupinám Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje naleznete ZDE.

Sdílejte na sociálních sítích