Víceúčelové hřiště v obci Ostroměř

Víceúčelové hřiště v obci Ostroměř

Předmětem projektu byla I. etapa (z plánovaných tří) stavebních úprav venkovního hřiště u základní školy v obci Ostroměř.

Etapa zahrnovala úpravu sportovních povrchů: 
plochy pro atletiku - běžecká dráha - ovál se čtyřmi drahami délky 200 m, přímá čtyřdráha 50, 60, 100 a 110 m, sektory pro - skok do výšky, vrh koulí, skok do dálky a hod kriketovým míčkem, centrální hřiště - hřiště pro minikopanou pro děti 6 – 11 let (hrací plocha 45 x 30 m), hřiště pro házenou, alternativně malou kopanou (hrací plocha 40 x 20 m), vyrovnávací schody (tři stupně) + připojovací chodníček k běžecké dráze, příprava území, terénní úpravy včetně zatravnění, technické vybavení - odvodnění realizovaných zpevněných povrchů (žlábky, vpusti včetně kanalizačních přípojek), podpovrchová drenáž.

Základní údaje
Příjemce obec Ostroměř
Doba realizace 2021–2022
Místo realizace Nová Paka (okres Jičín)
Program Program obnovy venkova (2021)
Celkové způsobilé výdaje 5,5 mil. Kč (schváleno)
8,6 mil. Kč (skutečnost)
  - z toho krajská dotace 975 tis. Kč (dotační fond Královéhradeckého kraje)
Cíl projektu Zajištění odpovídající venkovní sportovní plochy pro výuku tělesné výchovy, sportovní oddíly a obyvatele obce
Sdílejte na sociálních sítích