Úvodní informace k dotacím

Úvodní informace k dotacím

Královéhradecký kraj podporuje celou řadu veřejně prospěšných projektů formou dotací poskytovaných z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální či životního prostředí.

Žádosti jsou podávány prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

Sdílejte na sociálních sítích