Regionální brownfieldová jednotka

Činnosti Regionální brownfieldové jednotky. Složení Regionální brownfieldové jednotky. Jednání Regionální brownfieldové jednotky. Základní dokumenty.
Regionální brownfieldová jednotka

Co dělá Regionální brownfieldová jednotka

 • mapování brownfieldů
 • nabídka ploch pro investory
 • vzdělávání a propagace problematiky brownfieldů
 • poradenství a informovanost
 • spolupráce s národní mezirezortní PS

Složení Regionální brownfieldové jednotky:

 • Agentura pro rozvoj podnikání CzechInvest
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje
 • Sekretariát Regionální stálé konference

Základní dokumenty:

Jednání Regionální brownfieldové jednotky:

 • První jednání proběhlo 2. 2. 2022
 • Druhé jednání proběhlo 9. 3. 2022
 • Třetí jednání proběhlo 2. 3. 2023
Sdílejte na sociálních sítích