Multifukční objekt v obci Blešno

Multifukční objekt v obci Blešno

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy OÚ na multifukční objekt. Po stavebních úpravách, nástavbě a přístavbě stávajícího objektu obecního úřadu vznikl víceúčelový objekt, zahrnující prostory využívané pro činnost OÚ, prodejnu potravin, obecní knihovnu a kulturní a společenské akce. Objekt je připraven na vestavbu tří bytových jednotek v další etapě.

Stavební práce spočívaly v úpravě dispozice přízemí a výstavbě nového vnějšího schodiště, kterým se docílilo fukční oddělení úřednické a bytové části a stavební úpravy I.poschodí a provedení nové střešní konstrukce. Součástí první etapy byly také opatření ke zlepšení energetické náročnosti budovy, tj. odvlhčení zdiva, zateplení vnějšího pláště s výměnou výplňových prvků a výměna topného systému.

Základní údaje
Příjemce obec Blešno
Doba realizace 2021–2022
Místo realizace Blešno (okres Hradec Králové)
Program Program obnovy venkova (2021)
Celkové způsobilé výdaje 5,3 mil. Kč (schváleno)
10,8 mil. Kč (skutečnost)
  - z toho krajská dotace
780 tis. Kč (dotační fond Královéhradeckého kraje)
Cíl projektu Modernizace budovy OÚ a vytvoření véceúčelového objektu pro potřeby obce a jejich obyvatel
Sdílejte na sociálních sítích