Místní komunikace Hrádek u Nechanic

Místní komunikace Hrádek u Nechanic

Předmětem projektu bylo vybudování příjezdové komunikace pro tři stávající a  8 nových rodinných domů. 
Řešená lokalita je jedinou větší plochou v obci, určenou pro výstavbu rodinných domů a tím pro rozvoj obce a navýšení počtu obyvatel (nyní cca. 180 obyv.). Stavební rozvoj obce je v ostatních lokalitách limitován existencí ropovodu a prostorem využívaným zámkem a golfresortem.
Projekt se skládal ze dvou částí - rozšíření dosavadní místní komunikace, včetně vybudování tří sjezdů na pozemky stávajících r.d. a výstavba zpevněné plochy a komunikace pro plánovanou a již povolenou výstavbu osmi nových r.d.

Základní údaje
Příjemce obec Hrádek
Doba realizace 2021–2022
Místo realizace Hrádek (okres Hradec Králové)
Program Program obnovy venkova (2021)
Celkové způsobilé výdaje 2,5 mil. Kč (schváleno)
3,4 mil. Kč (skutečnost)
  - z toho krajská dotace
1,2 mil. Kč (dotační fond Královéhradeckého kraje)
Cíl projektu Výstavba a zpevnění povrchu komunikace pro rodinné domy
Sdílejte na sociálních sítích