Rozvoj

Cílená podpora pro Broumovsko a Královédvorsko

Cílená podpora pro Broumovsko a Královédvorsko

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, která má za cíl koordinovat územní dimenzi v kraji (tj. zacílení veřejných/dotačních prostředků do území dle skutečných potřeb), zveřejnila návrh regionálně-specifických aktivit (RSA) pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Broumov a Dvůr Králové nad Labem.

Tato území patří dle Strategie regionálního rozvoje ČR mezi tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ), které se vyznačují vyšší mírou nezaměstnanosti, nízkou mírou podnikatelské aktivity, nízkou intenzitou bytové výstavby, odlivem místních obyvatel či vysokým indexem stáří.

Subjekty z těchto území budou moci využívat zvýhodněné nástroje nebo čerpat dotace na plánované projektové záměry. Konkrétní potřeby a priority regionů odráží právě návrh regionálně-specifických aktivit, který vychází ze závěrů analytických a koordinačních činností v regionu započatých v roce 2022.

Zadavatelem a koordinátorem těchto aktivit na národní úrovni je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, na krajské úrovni je to výkonný tým Regionální stálé konference KHK, který je součástí regionální rozvojové agentury CIRI.

Více informací o HSOÚ naleznete přímo na webu, který se této problematice věnuje.

Sdílejte na sociálních sítích