Rozvoj

Vítězem krajského kola Vesnice roku 2024 je Tetín

Obec Tetín na Jičínsku se stala vítězem krajského kola Vesnice roku 2024. Hodnotitelská komise ocenila její aktivní propojování historické zástavby s moderními potřebami venkova i pokrokovost v oblasti odpadového hospodářství a rozvoj energetického managementu. Vedle toho porota udělila další ocenění obcím, mezi nimiž je Pilníkov na Trutnovsku, Světí na Hradecku nebo Hejtmánkovice na Náchodsku. Do soutěže se letos přihlásilo 11 obcí.
Vítězem krajského kola Vesnice roku 2024 je Tetín

Porotci udělili také další ocenění. Modrou stuhu za společenský život získal Pilníkov a Fialovou stuhu za inovativní řešení obec Světí. Oranžová stuha patří Hejtmánkovicím za spolupráci obce se zemědělským subjektem. Mezi dalšími oceněnými je obec Záměl, která obdrží Cenu naděje pro živý venkov. Cenu hejtmana s finančním příspěvkem 40 tisíc korun letos dostane pět obcí – Albrechtice nad Orlicí, Vysokov, Nový Hrádek, Třebnouševes a Záměl. Vysokov získává také Cenu Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje za příkladnou regionální meziobecní spolupráci a angažovanost v místní akční skupině, dobrovolném svazku a destinační společnosti.

Vítězná obec bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátním kole, jehož výsledky pořadatelé oznámí 21. září 2024 v Uherském Hradišti.

Soutěž Vesnice roku se vyhlašuje každoročně od roku 1995. V rámci krajského i navazujícího celostátního kola se hodnotí koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlásit se každoročně mohou obce vesnického charakteru (včetně statutu města a městyse), které mají do 7 500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obec se hlásí vždy jako celek.

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích