Rozvoj

Úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020

Ve středu 18. dubna 2018 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020.
Úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020

Setkání se zúčastnili především zástupci Královéhradeckého kraje a významní regionální partneři a odborníci, kteří jsou zároveň členy pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.

„Velice si vážím toho, že lidem, kteří se dnes zúčastnili tohoto setkání, není lhostejný rozvoj Královéhradeckého kraje. Budu rád, když veškeré podněty a problémy z regionu budou opravdu vyslyšeny a společně řešeny,“ řekl ve své úvodní řeči radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje.

Na úvod byli přítomní informováni o projektu podpořeném Operačním programem Zaměstnanost, který zastřešuje řadu aktivit souvisejících s tvorbou ústředního strategického dokumentu. Nositelem projektu je Královéhradecký kraj, stěžejní část aktivit realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací, v jehož režii se také konalo celé setkání.

Projekt je ve svém základním rámci zaměřen na rozvoj koncepčního přístupu při rozvoji regionu Královéhradeckého kraje, uplatnění moderních přístupů v regionálním rozvoji v souladu s místní Agendou 21 a zásadami udržitelného rozvoje, uplatnění SMART řešení v regionálním rozvoji a principů partnerství a na konkrétní aktivity v ekonomickém, sociálním a environmentálním pilíři udržitelného rozvoje.

Po úvodních informacích z úst radního Královéhradeckého kraje Bc. Pavla Hečka a Mgr. Ivany Kudrnáčové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu se tedy postoupilo do hloubi jednotlivých témat. Vedle postupu tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ (šetření mezi obcemi, spolupráce se zástupci regionů, regionální workshopy, analytické práce, sběr projektových záměrů a další navazující aktivity) se hovořilo o monitoringu plnění současné platné strategie, o socioekonomických specifikách kraje, byl představen koncept Chytrého regionu, Pakt zaměstnanosti KHK, Strategie v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, aktivity na podporu podnikání a inovací (svůj vstup měla též agentura CzechInvest) a také environmentální problematika, především chystaná Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě.

Všechna tato témata byla představena a diskutována v kontextu přípravy celého regionu na nové programové období Evropské unie, ve vazbě na národní úroveň a také ve vazbě tvorbu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Podle Zity Kučerové, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací, bude strategie velkým přínosem pro celý kraj: „Povinnost tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ je kraji daná zákonem. Kraj této povinnosti využívá ke svému prospěchu skrze definování potřeb a priorit kraje a regionálních aktérů po r. 2020. Díky ní budeme včas připraveni na nové programové období EU po roce 2020 a krajská strategie bude mít silnější vazbu na priority regionálního rozvoje České republiky.“

 

Sdílejte na sociálních sítích