Rozvoj

Skutečně zdravá škola představí možnosti rozvoje regionální ekonomiky skrze veřejné stravování

Skutečně zdravá škola v partnerství s Královehradeckým krajem, Národní sítí Zdravých měst a Státním zemědělským intervenčním fondem zve zástupce zemědělských svazů, místních akčních skupin, vedoucí pracovníky veřejných jídelen, zřizovatele škol a veřejných institucí na konferenci s názvem Jídlo zblízka ve veřejném stravování Aneb vytvořme silné regionální ekonomiky prostřednictvím kvalitního veřejného stravování.
Skutečně zdravá škola představí možnosti rozvoje regionální ekonomiky skrze veřejné stravování

Konference se uskuteční ve čtvrtek, 11. ledna 2024 v prostorách Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Vstup je zdarma. 

Konference se zaměří na potenciál, který přináší podpora místních zemědělců a výrobců. Pokud by veřejné jídelny nakupovaly od místních dodavatelů, jejich kupní síla by mohla působit jako hnací motor pro tvorbu nových pracovních míst a přinášet ekonomické a sociální výhody pro celý region, zejména pro venkovské zemědělské oblasti. Na konferenci se představí úspěšné iniciativy a politické strategie v několika evropských regionech, které již aktivně podporují princip "jídlo zblízka", konkrétně z města Milána, Gentu a francouzského departmentu Dordogne. Závěrem se účastníci konference prostřednictvím diskuse o potřebách, požadavcích a překážkách na spolupráci při zásobování jídelen regionálními produkty pokusí zformulovat klíčové body národní strategie v této oblasti.

Sdílejte na sociálních sítích