Rozvoj

Starostové řešili otázky rozvoje regionu s Radou Královéhradeckého kraje

Poslední lednový den se v hradeckém Aldisu uskutečnilo každoroční pracovní jednání starostů obcí v regionu s vedením Královéhradeckého kraje. V diskusi se například řešily otázky na budoucnost sítě cyklostezek či odpadového hospodářství.
Starostové řešili otázky rozvoje regionu s Radou Královéhradeckého kraje

Na pracovní setkání dorazilo přes 160 starostů. Ti před a po společném setkání s radními mohli využít také připravených stolků ve foyer, kde čekali úředníci ze všech krajských odborů, aby mohli starosty informovat o všem, co je zajímá z daného oboru.

Na úvod pracovního jednání prezentovali jednotliví krajští radní aktuální projekty a cíle svých gescí, v následující debatě řešili členové rady se starosty řadu témat z různých oborů. Jedním z nich byly například zákonem dané rostoucí poplatky za skládkování, které se pak promítají do cen svozu odpadů. Starostové se zástupci kraje následně debatovali i o plánovaném zavedení systému zálohovaných PET lahví, ve kterém vidí řadu nevýhod. 

Diskuse na téma dopravy měla jediné téma nahlížené z různých úhlů, a tou byla koordinace prací, které v regionu provádí stát při výstavbě dálnic a obchvatů silnic první třídy a Královéhradecký kraj. Starostové by uvítali větší informovanost o průběhu jednotlivých etap a jejich návaznosti na další a poukazovali na dopady výstavby dálnice D35, která nyní významně zatěžuje místní komunikace.

Dalším podnětem, kterým se kraj bude dále zabývat, je pokrytí regionu vysokorychlostním internetem. Starosty totiž zajímalo, jestli kraj plánuje do svých projektů na rekonstrukce zahrnout i případnou instalaci chrániček, kudy by pod zemí vedla optická vlákna pro rychlý internet.

Na společném jednání se starosty zazněla i otázka nejen ohledně výstavby, ale také následného udržování sítě cyklostezek v regionu. Královéhradecký kraj si velice váží ochoty obcí a svazků obcí spolupracovat na výstavbě cyklostezek a bude jeho úkolem do budoucna, najít způsob pomoci nejen s výstavbou, jak tomu činí už dnes, ale také s udržováním stavu infrastruktury pro cyklisty v kraji.

Starostové s vedením kraje řešili i otázku poskytování lékařské péče, a to zejména dostupnost lékařské pohotovosti. Královéhradecký kraj vyvíjí maximální úsilí, aby mladé lékaře udržel v kraji a nabízí jim například stipendia pro poslední rok studia či lékařskou praxi v krajských nemocnicích. Obcím pak pomáhá se zařízením ordinace, pokud do ní nastoupí lékař. Tímto způsobem se daří zajišťovat praktické lékaře, nejvíce však stejně jako ve zbytku republiky schází praktičtí lékaři pro děti a dorost. 

Převzato z www.khk.cz.

Sdílejte na sociálních sítích