Revitalizace bývalého klášterního areálu v Nové Pace

Revitalizace bývalého klášterního areálu v Nové Pace

Společnost Život bez bariér, z.ú. nechtěla o myšlence integrace postižených lidí mezi ty zdravé jen snít, ale proměnit ji ve skutečnost. To se jí také povedlo. Rekonstrukcí budov areálu paulánského kláštera vzniklo Centrum bez bariér pro zdravotně postižené a seniory, které v Nové Pace chybělo. Je to místo, jenž se nachází v nádherné klidové zóně nedaleko centra města, v areálu, který je nejen určen pro pořádání různých koncertů, festivalů, trhů či oslav, ale také k odpočinku a relaxaci. Centrum svým klientům dnes nabízí sociální rehabilitaci a poradenství, osobní asistenci, chráněné bydlení a denní stacionář, půjčuje také kompenzační pomůcky. Vzniklo tak místo komplexních sociálních služeb poskytovaných zdravotně postiženým a seniorům. Celý areál kláštera v Nové Pace je rekonstruován po etapách, kterým odpovídají tři projekty financované z dotací EU.

Základní údaje
Příjemce Život bez bariér, z.ú.
Doba realizace 2010–2011, 2016–2018 a 2017–2019 (prodlouženo do pol. r. 2022)
Místo realizace Nová Paka (okres Jičín)
Program ROP NUT II Severovýchod (2007–2013) a IROP (2014–2020)
Celkové způsobilé výdaje 132,7 mil. Kč*
  - z toho dotace 73,4 mil. Kč (EU – 64,4 mil. Kč a veřejné zdroje ČR – 9 mil. Kč)
Cíl projektu Cílem projektu je rekonstrukce budov v areálu kláštera za účelem poskytování komplexních sociálních služeb občanům se zdravotním postižením a seniorům.

* částky vycházejí z webu www.dotaceeu.cz

Fotografie - srovnání před a po

 

Více o projektu:

Obrázek odkazu    Revitalizace klášteru v Nové Pace

Sdílejte na sociálních sítích