Rozvoj

Přeměna staré tiskárny na galerii

Město Litomyšl si s památkami rozumí, což dokládá i postupná přeměna historické Augustovy tiskárny na kulturní centrum s galerií Julia Mařáka.
Přeměna staré tiskárny na galerii

Příklad dobré praxe v revitalizaci historických objektů přinášíme tentokrát od sousedů z Pardubického kraje, konkrétně z Litomyšle. Od roku 2018 se tu připravuje chvályhodný záměr přeměnit více jak 500 let starou budovu tzv. Augustovy tiskárny ve středu města u Šantova náměstí na kulturní centrum. V něm má nalézt důstojné sídlo též stálá expozice jednoho z významných místních rodáků - českého malíře-krajináře Julia Mařáka. Pojítkem záměru s Královéhradeckým krajem je mj. Božena Němcová, která vydávala svá některá díla právě v Augustově tiskárně. Více o historii a vyhlídkách této budovy se dozvíte např. na webu Muzejního spolku Augustova tiskárna, který za finanční pomoci města a Ministerstva kultury ČR již průběžně provádí nezbytné stavební práce https://www.augustovatiskarna.cz/. (foto převzato z tohoto webu)

Sdílejte na sociálních sítích