Rozvoj

Pozvánka na Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území

Fórum uskuteční ve středu 22. března 2023 od 9:15 hodin v Praze v Akademii veřejných financí na Ministerstvu pro místní rozvoj, vchod z Pařížské ulice číslo 4. Fóra se zúčastní i ministr Ivan Bartoš.
Pozvánka na Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území

Diskusní fórum se skládá se z dopolední části, kde zazní příspěvky praktické i akademické a v odpolední části budeme diskutovat u kulatých stolů k vybraným tématům: podpora podnikání, bydlení, role spolupráce a iniciativy v území. Na závěr se můžete těšit na seznámení se s výstupy a existujícími zdroji podpory pro obce či podnikatele v HSOÚ. Cílem je komunikovat spolu, hledat cesty, inicializovat procesy, propojovat aktéry, podněcovat, motivovat a sdílet zkušenosti.

HSOÚ je zkratka pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území z dokumentu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která byla schválena vládou v roce 2019. Řadí se mezi ně především oblasti, které jsou charakteristické vyšší mírou nezaměstnanosti, nízkou mírou podnikatelské aktivity, nízkou intenzitou bytové výstavby, odlivem místních obyvatel či vysokým indexem stáří. Tato území jsou předmětem našeho zájmu, zaujímají cca třetinu rozlohy a žije zde čtvrtina obyvatelstva ČR. Příležitost pro lepší budoucnost tohoto typu území je společné téma, které chceme na Diskusním fóru diskutovat.

 
 
Soubory ke stažení
Pozvánka.pdf
Sdílejte na sociálních sítích