Rozvoj

Politika státu musí vycházet ze skutečných potřeb regionů

Připravované dotační výzvy, aktuální dění v regionální politice i Národní plán obnovy. To byla témata 20. ročníku Národní stálé konference, na které se sešli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj v čele s ministrem Ivanem Bartošem se zástupci územních partnerů a resortů.
Politika státu musí vycházet ze skutečných potřeb regionů

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá Národní stálou konferenci pravidelně několikrát ročně. Jedná se o platformu sloužící na jednu stranu k přenosu informací směrem od státu k územním partnerům, ale současně také k přenosu informací od územních partnerů směrem ke státu.

Národní stálá konference si během své existence získala respekt jako platforma, na které se schází zástupci ministerstev s partnery z krajů, obcí i místních akčních skupin. „Díky diskuznímu charakteru akce jsme si mohli vyslechnout podněty, co by se dalo zlepšit, upravit a co dál podporovat, a to od lidí, kteří v daných místech skutečně žijí. Je pro nás naprosto klíčové znát názor přímo z terénu. Jen tak můžeme v našich agendách postupovat efektivně a se skutečně pozitivním dopadem v daném území. Jednoduše, dělat projekty odspodu, vědět přesně, co je potřeba, a dle toho i směřovat peníze a nastavovat pravidla regionálních programů,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který se stal předsedou konference.

Prostřednictvím konference Ministerstvo pro místní rozvoj usiluje o posílení územní dimenze a o zohledňování územních specifik jednotlivých regionů, zejména těch hospodářsky a sociálně ohrožených, při nastavování podmínek dotací nebo jiné formy podpory. Za tímto účelem vytváří i Akční plán Strategie regionálního rozvoje a Souhrnný akční plán RE:START, které shrnují hlavní cíle regionální politiky v následujícím dvouletém období.

Také o těchto plánech se na konferenci, která se uskutečnila 14. listopadu 2022 v pražském Radiopaláci, debatovalo. Pozornost se zaměřila také na aktuální informace z regionální politiky, politiku soudržnosti, připravované dotační výzvy v jednotlivých operačních programech i na Vládní výbor pro regionální politiku, který zajistí ještě efektivnější zohledňování potřeb jednotlivých územních celků. Další Národní stálá konference proběhne na jaře 2023. 

Sdílejte na sociálních sítích