Rozvoj

Odstartoval Výbor pro regionální politiku. Ministerstva v něm budou koordinovat své kroky pro snižování regionálních nerovností

Ve Strakově akademii poprvé jednal vládní Výbor pro regionální politiku, který vznikl z iniciativy Ministerstva pro místní rozvoj. Na programu měl problematiku investic do školské infrastruktury nebo dopravy. Do budoucna výbor posílí koordinaci mezi jednotlivými resorty, aby ve svých aktivitách více zohledňovaly dopady na regiony.
Odstartoval Výbor pro regionální politiku. Ministerstva v něm budou koordinovat své kroky pro snižování regionálních nerovností

„Na pracovní úrovni počítáme se silným zapojením zástupců samospráv a dalších partnerů. Věřím, že se díky tomu podaří zabránit situacím, kdy tato i předchozí vlády dělaly větší kroky bez toho, aby dostatečně zvážily specifickou situaci a potřeby jednotlivých regionů,“ uvedl místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Prvního jednání výboru se kromě členů kabinetu zúčastnili zástupci Asociace krajů ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR. Na programu byla hlavně problematika investic do školské infrastruktury, dopravní obslužnosti a využívání sociálního klimatického fondu. 
 
Zhruba čtvrtina obyvatel České republiky žije v obcích, které v různých socioekonomických ohledech zaostávají za zbytkem země. Potýkají se s problémy jako nedostatečná veřejná infrastruktura, nedostupnost sociálních služeb, zdravotní péče nebo nevyhovující bydlení. Za vyrovnávání rozdílů mezi regiony je na vládní úrovni zodpovědné především MMR – rozděluje do území miliardy korun z evropských zdrojů i státního rozpočtu. Kvalitu života v regionech ale výrazně ovlivňují také resorty školství, zdravotnictví nebo financí. Nový vládní výbor v tomto ohledu posílí koordinační roli MMR. V jeho rámci bude pravidelně vyhodnocovat plnění Strategie regionálního rozvoje nebo Koncepce rozvoje venkova a hledat možnosti zlepšení napříč resorty. Na pracovní úrovni se výbor bude scházet čtyřikrát za rok.

Převzato z mmr.gov.cz

Sdílejte na sociálních sítích