obec Bačetín

obec Bačetín

Bačetín je ves v podhůří Orlických hor, 5 km východně od Dobrušky. Obec má 386 obyvatel (k 1.1.2023), z toho 52 jich žije ve vesničce Sudín (necelý 1 km JV směrem). V obci je 113 obydlených domů, z toho 97% je v r.d., k rekreaci slouží 5% domů. Bačetín má veřejný vodovod, 13% domů je připojeno na kanalizační síť, plyn k dispozici není.

V obci je mateřská škola, knihovna, SDH, kaple Sv. Kříže se smuteční síní, prodejna potravin, nové víceúčelové hřiště pro letní i zimní kolektivní sporty, dětské hřiště a obecní zařízení Rotunda s možností pronájmu. 

První zmínka o Bačetíně je až z roku 1458, ves je však mnohem starší, patřila až do jeho zániku v husitských válkách v r.1420 pod klášter Svaté Pole (v dnešním Klášteře nad Dědinou), který organizoval kolonizaci orlického podhůří již od 12.století. Jméno vsi vzniklo přivlastňovací příponou z osobního jména Bačata, ves Sudín obdobně z osobního jména Suda.

Více na webu obce www.bacetin.cz

MŠ Bačetín Rotunda Bačetín

kaple sv. Kříže

Sdílejte na sociálních sítích