Rozvoj

Obchvat Opočna byl dokončen

Královéhradecký kraj zahájil dne 27. června 2024 zkušební provoz druhé etapy obchvatu Opočna na Rychnovsku. Za nový 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatil 230 milionů korun. Stavba navazuje na první etapu obchvatu, kterou kraj dokončil v roce 2020. Tento významný dopravní projekt je součástí rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji.
Obchvat Opočna byl dokončen

Stavební práce na druhé etapě obchvatu začaly v únoru 2022 a skončily letos v květnu. Celkové náklady na projekt dosáhly 230 milionů Kč včetně DPH, přičemž 100 % nákladů pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Přípravu, administraci a realizaci akce zajistilo oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI)

Stavaři museli provést přeložky účelových komunikací, kanalizačních a vodovodních přípojek a také veřejného osvětlení. Stavba si vyžádala také úpravu odvodnění půdy a následnou rekultivaci okolí, přičemž došlo k výsevu 1,72 hektaru trávníku a výsadbě tisícovky stromů a keřů. Vznikly také nové chodníky a osvětlení kruhové křižovatky. Stavba probíhala bez omezení dopravního provozu.

Druhá etapa obchvatu Opočna navázala na první části, kterou kraj dokončil v létě 2020. První etapa měřila 2,1 kilometru a stála 150 milionů korun. Na financování se i tehdy podílel stát z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích