Rozvoj

Nové využití areálu kasáren v Novém Městě nad Metují

Místo bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují se má bydlet v zeleni. Urbanisticko-architektonická studie komplexně řeší fyzickou a funkční přeměnu celého areálu v severním sektoru města.
Nové využití areálu kasáren v Novém Městě nad Metují

Dne 7. 3. 2024 je na programu veřejného zasedání městského zastupitelstva i záměr Revitalizace území kasáren v Novém Městě nad Metují. Pro tuto lokalitu byla v roce 2020 vypsána veřejná zakázka na zpracování urbanisticko-architektonické studie. Vítězný královéhradecký Ateliér Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o. ve svém řešení počítá se zachováním tří stávajících objektů ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, které jsou využívány pro školské účely, a jednoho bytového domu. Dva nové bytové domy se společným podzemním parkovištěm pak mají vyrůst na místě původního kasárenského objektu v majetku města, který je určen k demolici. Celkově tak bude lokalita využita pro rozvolněnou bytovou zástavbu s vysokým zastoupením zeleně navazující na park Březinky. Areálem povede i nová cestní síť pro pěší a cyklisty, včetně pěší zóny, promenádní centrální aleje atd. Výrazným prvkem bude i retenční jezírko s lávkou, opomenuta nejsou ani dětská hřiště (dvě velká a tři menší), hřiště pro mládež a víceúčelová sportovní plocha v centrální části plochy. Na křížení páteřních komunikací má vzniknout kruhové náměstí s fontánou a napojením do pěší zóny. Lokalita je navržena jako obytná zóna, veškeré komunikace tak mají sloužit jen k obsluze území. Kapacitní doprava v klidu je řešena čtyřmi parkovacími domy se 163 místy, která budou doplněna parkováním pod bytovými objekty a dalšími plochami na povrchu. V přízemí některých bytových domů a viladomů se počítá i s prvky základního občanského vybavení. Místo bývalého autoparku Královehradecký kraj plánuje postavit domov pro osoby se zdravotním postižením, což studie zohledňuje. Více o záměru a konkrétní podobě navržené studie se dozvíte na Studie areálu kasáren Nové Město nad Metují (titulní foto převzato ze studie Ateliéru Zídka na uvedeném webu).

 

Sdílejte na sociálních sítích