Rozvoj

Místo pro život 2023

Dne 15. června 2023 došlo k vyhlášení výsledků celostátního srovnávacího výzkumu mezi kraji Místo pro život 2023. Pro rok 2023 se Královéhradecký kraj umístil na 2. místě.
Místo pro život 2023

Cílem výzkumu Místo pro život je shromáždit data, která poskytnou objektivní pohled na současný stav. Každoročně se analyzují výsledky za každý kraj a zároveň vyhodnocují data v celostátním kontextu. Jednotlivé kraje se sledují v dlouhodobém horizontu a iniciují společenskou diskusi o hodnotách, které obyvatelé České republiky vyznávají. Ve výzkumu se hodnotí dvě základní kategorie, „environmental“ a „social“, do kterých spadá 8 hlavních kategorií. Jako třetí faktor se zohledňuje spokojenost obyvatel, která je zjišťována prostřednictvím dotazníkového šetření na reprezentativním vzorku 3 000 lidí. 

Sdílejte na sociálních sítích