Rozvoj

Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

Jedna ze stěžejních rolí místních akčních skupin je vytvářet síť regionálních partnerů, propojovat společné zájmy, propagovat region a zajišťovat výměnu zkušeností tak, aby se region neustále rozvíjel.
Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

Svými aktivitami poukazují na místní produkci, tradice, pečují o krajinu, dbají na vzdělanost a na vztah obyvatel k obcím, kde žijí.

MAS Podchlumí a MAS Nad Orlicí se společně s VŠÚO v Holovousích připojily k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu se snahou o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství. Z této spolupráce vznikla Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a tematické leporelo. MAS Stolové hory organizuje již druhým rokem výsadbu starých odrůd ovocných stromů, jako jsou třešně, švestky, jabloně nebo jeřáby, do aleje Ostašinka. V Machově byla alej vysázena na počest vítězství jabloně u Lidmanů v anketě Strom roku, kterou MAS Stolové hory nominovala. Takové akce mají komunitní charakter – spojují místní obyvatele, zapojují školy a místní podnikatele a utužují i vztahy mezi vesnicemi.

Budovat vztah dětí k regionu kde žijí, se MASkám daří nejlépe skrze projekt  Místní akční plán vzdělávání (MAP). MAS Království - Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi, do budoucna plánuje 3D tisky a komiksy se zaměřením na zajímavá místa, události či postavy Jestřebích hor. V MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii, ale je i oporou pro učitele vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a dějepisu. Všem školám byla darována jabloň jako vyvrcholení čtyřleté spolupráce v projektu MAP, která nese své plody. „Jablko jako místní symbol děti propojuje s regionem, kde žijí. Tyto jabloně od VŠUO Holovousy mohou na školních zahradách růst po několik desetiletí a každoročně poskytovat náměty pro výuku novým a novým generacím dětí a žáků.“ shrnula Zdeňka Novotná, manažerka projektu MAP.

Děti, které se účastnily příměstských táborů MAS Stolové hory v roce 2022, dostaly za úkol nakreslit místo, které během táborového týdne navštívily. Z pohledů došlých do kanceláře MAS byl sestaven Výletovník, jež slouží i ostatním dětem jako tipy k výletům v okolí. „Zjistili jsme, že mnohdy i dospělí se dozvěděli o zajímavých místech v okolí, která vůbec neznali.“ zhodnotila Mirka Soldánová z MAS Stolové hory. V MAS Království – Jestřebí hory pořádají s TJ Sokol Havlovice již 15 let Olympiádu pro starší a dříve narozené a posilují tak mezigenerační vazby místních obyvatel. Olympiády se vždy účastní okolo 400 seniorů z většiny obcí území MAS, s organizací pomáhají žáci ZŠ a studenti SŠ.

Podpora rodin, vzdělanost a vztah mladých obyvatel k obcím a regionu, kde žijí, je pro MAS Sdružení SPLAV důležité téma
Vendula Holubcová, manažerka projektu MAP

Proto se MAS účastní mnoha akcí, kde návštěvníkům přibližují svůj region například formou deskové hry Putování pod Orlickými horami nebo soutěžemi v poznávání živočichů, bylin, rostlin a příběhů Podorlicka a Orlických hor. MAS organizuje již pátý ročník Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně základních škol v okrese Rychnov n. Kněžnou. Tříčlenná družstva žáků, která nejlépe odpoví na 50 otázek z oblasti historie, přírodopisu, zeměpisu a osobností regionu, postupují do 2. kola, kde soutěží ve kvízu Riskuj. Porotě z řad významných odborníků regionu představují téma, které si předem zpracovali a vítězové se proletí letadlem nad Rychnovskem.

MASky pomáhají budovat pocit sounáležitosti a úzkou vazbu na region, který může díky této péči žít a vzkvétat. Pokud člověk nemá pevné kořeny, které ho poutají k místu, kde žije, je jeho život ochuzený.

Převzato z tiskové zprávy:  www.nsmascr.cz
Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích