Měděný důl Bohumír – Jívka

Měděný důl Bohumír – Jívka

Hlavním cílem společného projektu dvou partnerů pod názvem „Zpřístupnění dolu Bohumír a otevření hornického skanzenu Kowary – nové produkty cestovního ruchu na česko-polském pohraničí“ bylo podpořit cestovní ruch v česko-polském pohraničí prostřednictvím rozšíření nabídky pro návštěvníky Krkonoš a Broumovska. Projekt má své výstupy na české i polské straně hranic. Na české straně se jednalo o zpřístupnění bývalého rudného dolu Bohumír v Jívce v blízkosti Adršpašsko-teplických skal, na polské je to venkovní hornický skanzen s venkovní expozicí v prostorách městského parku Kowar a vybavení multimediálního sálu s prezentací historie a tradice hornictví v moderní podobě. Výstupem projektu byly i propagační materiály (brožura, letáky, DVD). Na prohlídkové trase v podzemí dolu Bohumír, dlouhé přibližně 350 metrů, lze vidět dobře zachovalou stěnovou dobývku s rudní slojí, způsoby betonové i dřevěné výztuže důlních chodeb, strojovnu a důlní zařízení, figuríny horníků při práci a další zajímavosti spojené s hornickou prací. 

Základní údaje
Příjemce Důl Jan Šverma o.p.s. (hlavní partner) a Gmina Kowary
Doba realizace 2011–2013
Místo realizace Jívka (okres Trutnov)
Program OP ČR – Polsko (2007–2013)*
Celkové způsobilé výdaje 8,5 mil. Kč (způsobilé výdaje 8,4 mil. Kč)*
  - z toho dotace 7,1 mil. Kč
Cíl projektu Zpřístupnění dolu a podpora cestovního ruchu v příhraničním regionu

* částky vycházejí z webu www.dotaceeu.cz

Fotografie z dolu

Více o projektu:

Obrázek odkazu    Měděný důl Bohumír – Jívka

Sdílejte na sociálních sítích