Rozvoj

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji aneb 1,2 miliardy Kč na rozvoj venkova v programovém období 2021–2027

Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Krajskou sítí MAS zpracovalo grafický přehled přerozdělení alokací mezi jednotlivými místními akčními skupinami (MAS) na území Královéhradeckého kraje v období 2021–2027. Aplikace porovnává alokace dle území MAS a operačních programů.
Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji aneb 1,2 miliardy Kč na rozvoj venkova v programovém období 2021–2027

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji pro období 2021–2027 alokovaly v rámci svých Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) více jak 1,2 mld. Kč v evropských dotacích pro potenciální žadatele z řad obcí, podnikatelů, zemědělců či neziskových organizací. 

Tato data ve formě finančních částek/dotace EU poskytlo Krajské družení MAS KHK zpracovateli (CIRI), který je zpracoval a prezentuje přehlednou a grafickou formou, aby si čtenář představil, z jakých operačních programů a v jaké finanční výši jednotlivé MAS podporují venkovské regiony v Královéhradeckém kraji.

Sdílejte na sociálních sítích