Konference

Koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace

Na tomto prakticky orientovaném semináři se účastníci seznámí s existujícím geoinformačním systémem vyvinutým Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, který ve formě interaktivní mapy zobrazuje lokality segregace v bydlení ve všech obcích Česka. Díky tomu umožňuje identifikovat v každé obci území vhodná k pořízení sociálního bydlení tak, aby neprohlubovalo prostorovou koncentraci chudoby a nevedlo ke vzniku nových sociálně vyloučených lokalit. V rámci praktického cvičení si účastníci vyzkouší práci s dostupnými informacemi o rezidenční segregaci ve své obci a modelování vývoje koncentrace sociálního vyloučení při pořízení nového sociálního bydlení.
Datum konání akce
1. 5. 12:00  -  3. 5. 2023 14:00
Místo konání
Přírodovědecká fakullta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2
Organizátor
Agentura pro sociální začleňování
Sdílejte na sociálních sítích