Rozvoj

Kolegium cestovního ruchu opět spojilo aktéry z Královéhradeckého kraje

Teprve druhý ročník největší akce v oblasti cestovního ruchu se tentokrát konal v areálu broumovského kláštera na druhé narozeniny krajské centrály cestovního ruchu, tedy v pátek 1. prosince 2023. I přes všudypřítomný sníh se do Broumova sjelo na sto aktérů cestovního ruchu z více než šedesátky organizací.
Kolegium cestovního ruchu opět spojilo aktéry z Královéhradeckého kraje

Celý program začal networkingovou snídaní, po které následovalo přivítání účastníků paní moderátorkou Veronikou Sedláčkovou. Všechny přítomné přivítali ředitel Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Martin Soukup, náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Královéhradeckého kraje Martina Berdychová a Jan Školník zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska.

První prezentace dne patřila panu Martinu Soukupovi, který v ní zhodnotil rok 2023 z pohledu KHK CCR. V druhé prezentaci dne představil plány krajské centrály na rok 2024.

Po krátké pauze následovala prezentace Veroniky Janečkové z CzechTourismu, která představila platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími – Czechia Travel Trade Day. Zde se můžete podívat na video z minulého ročníku. Kartu hosta a rezervační systém v Adršpašských skalách prezentovali ředitel Společnosti pro destinační management Broumovska, David Duda a koordinátorka cestovního ruchu Adršpašských skal Kateřina Menšíková.

V druhém bloku prezentací představil Martin Karas, vedoucí oddělení kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu, Královéhradecký kraj a podporu cestovního ruchu. Kristýna Jagošová z MAS Broumovsko následně představila MAS a možnost spolupráce s nimi. Pasportizaci potenciálu cestovního ruchu pro SO ORP Broumov prezentovali pánové Lukáš Zemánek a Tomáš Merta z Centra investic, rozvoje a inovací.

Po obědě v Restauraci U Tří růží přítomní mohli přijít na několik workshopů. První z nich byl s panem Martinem Karasem, druhý s paní Kristýnou Jagošovou a třetí s pány Lukášem Zemánkem a Tomášem Mertou. Od 14 hodin byla vypravena speciální prohlídka broumovského kláštera pro účastníky Kolegia cestovního ruchu jako poděkování účastníkům. 

Převzato z www.ccrkhk.cz a www.dsohp.cz

Sdílejte na sociálních sítích