Rozvoj

Královéhradecký kraj se hodlá zapojit do společné záchrany Josefova

Královéhradecký kraj vítá aktivitu státu, který v současné době nabízí prostřednictvím dvou programů ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj finance na zajištění havarijního stavu pevnosti Josefov na Náchodsku. Možnost čerpání dotací pro Josefov až do výše 1,2 miliardy korun v několika následujících letech je ale spojena s podmínkou, že město Jaroměř a kraj se zapojí do spolufinancování jednotlivých projektů.
Královéhradecký kraj se hodlá zapojit do společné záchrany Josefova

V případě, že by došlo ke stoprocentnímu vyčerpání všech avizovaných prostředků v rámci obou dotačních programů, tak by odhadovaná spoluúčast žadatele na dofinancování projektů činila okolo 800 milionů korun pro město a kraj dohromady.

Město Jaroměř by již do konce ledna mohlo podat první žádosti o dotaci z Havarijního programu ministerstva kultury. 

Čtvercové kasárny jsou největším kompaktním městským objektem na území městské památkové rezervace v Josefově. Tento rozsáhlý areál je dlouhodobě nevyužívaný, veřejnosti nepřístupný a nachází se v neutěšeném stavu. Královéhradecký kraj ve spolupráci s městem Jaroměř a dalšími zapojenými subjekty jedná o novém využití tohoto prostoru. Záměr revitalizace má ambice stát se impulsem pro veřejný, společenský i kulturní život.

Původně jezdecké, poté dělostřelecké, a nakonec pěchotní čtvercové kasárny jsou jedním z objektů pevnosti Josefov, jejíž podstatná část byla vybudována v letech 1780–1790. Pevnostní město, které v roce 1793 získalo své jméno na počest císaře Josefa II., je od roku 1948 součástí Jaroměře. Velkým zásahem do života Josefova byl odchod armády v 90. letech 20. století. Mnoho objektů, včetně čtvercových kasáren, zůstává od této doby bez využití. 

Převzato z www.khk.cz.

Sdílejte na sociálních sítích