Hornický skanzen Žacléř (Lampertice) – Důl Jan Šverma (černé uhlí)

Hornický skanzen Žacléř (Lampertice) – Důl Jan Šverma (černé uhlí)

Předmětem projektu byla rekonstrukce havarijního stavu stávající budovy úpravny uhlí v areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři, bývalé těžní věže a spojovacího mostku mezi šachetní budovou jámy Jan (st.p.č. 318) a úpravnou uhlí. Součástí projektu bylo i vytvoření nového osvětlení těžní věže jámy Jan, vytvoření expozice historie technologie úpravy uhlí, digitalizace a vizualizace zařízení hornického skanzenu a vytvoření nového zabezpečovacího systému ochrany památkových objektů areálu Dolu Jan Šverma Žacléř. Areál Důl Jan Šverma je typickou ukázkou problémových brownfieldů, pro něž není další průmyslové využití, avšak představují vzácné technické dědictví minulosti. 

Základní údaje
Příjemce Důl Jan Šverma o.p.s.
Doba realizace 2015–2018
Místo realizace Žacléř (okres Trutnov)
Program Integrovaný regionální operační program (2014–2020)
Celkové způsobilé výdaje 56,8 mil. Kč = způsobilé výdaje*
  - z toho dotace 53,9 mil. Kč (EU – 48,3 mil. Kč a veřejné zdroje ČR – 5,6 mil. Kč)*
Cíl projektu Zpřístupnění technické památky a podpora cestovního ruchu

* částky vycházejí z webu www.dotaceeu.cz

Fotografie ze skanzenu

Více o projektu:

Obrázek odkazu    Hornický skanzen Žacléř (Lampertice) – Důl Jan Šverma

Sdílejte na sociálních sítích