Rozvoj

Exkurze do areálu Parostrojního pivovaru v Lobči

PPP - „Píle, Peníze, Pokora!“
Exkurze do areálu Parostrojního pivovaru v Lobči

Na začátku června 2023 se zástupci Regionální brownfieldové jednotky KHK zúčastnili odborné exkurze do Parostrojního pivovaru v Lobči. Jde o příklad zdařilé revitalizace historicky cenného areálu nejen po stavební, ale i funkční stránce. Zejména díky nadšení jednoho manželského páru - profesně architektů, kteří v roce 2007 chátrající areál odkoupili, zde totiž bylo v roce 2015 obnoveno i vaření piva, byť již ne na parostrojní bázi. Přesvědčit se o tom mohou všichni návštěvníci, kteří se v citlivě zrekonstruovaných prostorách mohou též ubytovat v jednom z apartmánů, najíst v pivovarské restauraci a poté v klidu vytrávit v pivovarském muzeu. Lobečský pivovar je unikátní nejen rozsahem dochovaných prostor a torza původní technologie (fungující do roku 1943), ale zároveň jde o jeden z nejstarších doložených panských pivovarů u nás. První písemná zmínka o něm je z roku 1586, ale díky spojení s lobečskou tvrzí sahají jeho kořeny ještě daleko hlouběji do minulosti. O zdařilé obnově této nemovité kulturní památky (započaté v roce 2009) svědčí nejen prestižní ocenění, ale zejména autentické pocity návštěvníků.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích