Rozvoj

Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území

Ve středu 22. 3. 2023 se od ranních až do pozdních odpoledních hodin v Akademii veřejného investování MMR konalo Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území.
Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území

Dle úvodních slov místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše je rozvoj HSOÚ pro MMR „velmi významné téma, protože chceme tato území efektivně podporovat a dlouhodobě stabilizovat tak, aby se z nich stala hospodářsky prosperující místa a jejich centra snadno dostupnými středisky regionální kultury, zaměstnanosti i společenského života s dobrou dopravní dostupností.“

Prezentující věnovali své příspěvky následujícím tématům:

  • Územně specifické podpory rozvoje regionů a role veřejné správy v regionálním rozvoji.
  • Co ohrožená území potřebují - závěr z pilotních studií.
  • Jak podpořit podnikání, jaká může být role CzechInvestu?
  • Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ?
  • Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role státu, kraje, obcí.
  • Zkušenosti a praxe v Ústeckém kraji s rozvojem HSOÚ.
  • Budování patriotismu jako stabilizačního prvku v boji s vylidňováním území.
  • Živé Milevsko - využívá chytrých řešení k atraktivitě regionu.
  • Existující zdroje podpory.

Na diskusním fóru se sešli zástupci MMR, akademické sféry, krajů i aktéři z ohrožených území, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi.
V rámci kulatých stolů se diskutovalo o tématech: Jak podpořit podnikání? Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ? Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role státu, kraje, obcí?
Závěry z konference přispějí k tvorbě, nastavení a šíření aktivit a nástrojů, které dopomohou k rozvoji hospodářsky a sociálně ohrožených území. O hlavních závěrech budou rovněž informováni členové vlády.

 

Sdílejte na sociálních sítích