Rozvoj

Spuštěna soutěž Vesnice roku 2024

Dne 6. března 2024 byl v prostorách Senátu Parlamentu České republiky za účasti vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže a zástupců Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova vyhlášen v pořadí již 28. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Došlo tím také ke spuštění příjmu přihlášek. Obce se mohou do soutěže hlásit do 26. dubna 2024, 23:59 hod.
Spuštěna soutěž Vesnice roku 2024

Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce, tedy i města a městyse, které mají nejvýše 7 500 obyvatel a zpracovaly strategický dokument zabývající se rozvojem obce. Cílem soutěže je nejen povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, propagovat rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží zvelebovat svůj domov, rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

28. ročník je spjat s celou řadou změn a inovací. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 000 Kč. U dalších stávajících stuh a ocenění došlo k navýšení částek finančních ocenění. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího procesu. Obce se do soutěže nově hlásí výhradně vyplněním elektronické přihlášky po přihlášení se do systému prostřednictvím datové schránky obce na webových stránkách soutěže. Poslední podmínkou pro účast je uhrazení registračního poplatku.

Přihlášky do 28. ročníku soutěže Vesnice roku mohou obce podávat až do 26. dubna, 23:59 hod. V následujících dvou měsících pak proběhnou krajská kola. Celostátní kolo se uskuteční v prvním týdnu září. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2024" vyhlásí zástupci vyhlašovatelů soutěže dne 21. září 2024 v Uherském Hradišti.

Zdroj informací: https://vesniceroku.cz/ 

Sdílejte na sociálních sítích