Revitalizace Broumovského kláštera

Revitalizace Broumovského kláštera

Broumovský klášter je jedním z klenotů tohoto města. Dlouhou dobu byl však v nevyhovujícím stavu a čekal na svoje nové využití. Celý areál kláštera (budovy vč. klášterní zahrady) postupně po etapách prošel náročnou revitalizací, která byla financovaná z různých finančních zdrojů. Např. v rámci projektů „Vzdělávací a kulturní centrum Broumov - revitalizace kláštera“ areál získal dotace z Evropské unie. Revitalizací došlo k vytvoření nových prostor a zázemí pro pořádání nejrůznějších kulturní a vzdělávacích akcí (koncerty, přednášky nebo výstavy) a volnočasových aktivit. V areálu v průběhu let vznikla kavárna, Dům hostů (ubytování) a byla rekonstruovaná restaurace. 

Základní údaje
Příjemce Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Doba realizace 2013–2015
Místo realizace Broumov
Program Integrovaný operační program (IOP, 2007–2013)
Celkové způsobilé výdaje 250 mil. Kč*
  - z toho dotace 212,5 mil. Kč z EU*
Cíl projektu Podpora cestovního ruchu a volnočasových aktivit vč. vzdělávání a kultury

* částky vycházejí z webu www.dotaceeu.cz

Fotografie - srovnání před a po

Před
Po

Více o projektu:

Obrázek odkazu    Klášter Broumov

Sdílejte na sociálních sítích