Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region po roce 2020 navazuje na aktuální Strategii regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027.
Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Finální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:


V současnosti tvoříme list s návrhy okruhů realizace koncepce Chytrého regionu za všechny partnery, které budou následně rozpracovány do podoby akčního plánu.

Jednání pracovních skupin

  • 8. ledna 2019 proběhlo první jednání Řídicí PS Chytrý region
  • 22. února 2019 proběhlo druhé jednání Řídicí PS pro Chytrý region
  • 5. dubna 2019 proběhlo třetí jednání Řídicí PS pro Chytrý region

Dílčí analýzy

  • Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji
  • Analýza příkladů dobré praxe
  • Analýza společenských a technologických megatrendů
  • Analýza možností financování chytrých řešení
  • Rešerše koncepčních přístupů a dokumentů

Zaujala Vás některá témata v koncepci Chytrého regionu?

Zjistěte o nich více a inspirujte se příklady dobré praxe v sekci SMART řešení. Využijte Chytrá řešení ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu. 

Projektové záměry

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti chytrého životního prostředí a jaké nabízejí produkty

Pro rozvoj inovací a výzkumu v Královéhradeckém kraji je klíčovým dokumentem RIS3 strategie Královéhradeckého kraj

Přehled strategií a dalších výzmnaných dokumentů platných pro území Královéhradeckého kraje naleznete ve Strategické mapě KHK.

Během října a listopadu 2018 proběhla první jednání pracovních skupin ke strategii. Druhé kolo jednání PS proběhlo v lednu a únoru 2019. Třetí kolo jednání PS proběhlo během března a dubna 2019.

Smart rešení

V rámci projektu „Skladové, obchodní a volnočasové centrum WALZLOVKA – Meziměstí“ byla revitalizována bývala vyhlášená a úspěšná tkalcovská továrna. Od 40. let minulého století však začal opuštěný areál chátrat, až se změnil v rozpadající budovu, která hyzdila centrum města Meziměstí.

Příjemce ČEKO IMPORT a.s.
Doba realizace 2011–2013
Místo realizace Meziměstí
Program ROP NUT II Severovýchod (2007–2013)
Celkové způsobilé výdaje 103 mil. Kč (způsobilé výdaje 96,3 mil. Kč)
  - z toho dotace 57,8 mil. Kč
Cíl projektu Skladové plochy a obchodní plochy, podpora volnočasových sportovních a společenských aktivit (rekreační centrum)

* částky vycházejí z webu www.dotaceeu.cz

Sdílejte na sociálních sítích