Rozvoj

Kompletní rekonstrukce Vrbenského kasáren má zelenou

Královéhradecký kraj připravuje rozsáhlou rekonstrukci Vrbenského kasáren v centru Hradce Králové. Většinu nákladů na investici za více jak půl miliardy korun by měly pokrýt čtyři již schválené dotace. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele stavebních prací, která ozřejmí celkové náklady i termín zahájení stavby.
Kompletní rekonstrukce Vrbenského kasáren má zelenou

Vrbenského kasárny jsou dlouhodobě nevyužívaný vojenský objekt v centru Hradce Králové. Rekonstrukce a přístavba objektu vyřeší synergicky několik problémů – na jedné straně pokračující chátrání objektu a nutnost řešit tento zanedbaný brownfield v centru krajské metropole, na druhé straně nedostatečné prostory pro činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, a to jak pro odbornou práci, tak pro prezentaci sbírkových předmětů. 

Původním vlastníkem objektu Vrbenského kasáren bylo Statutární město Hradec Králové, které však pro objekt tohoto rozsahu nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby krajského muzea. 

Se zahájením technické přípravy dostalo oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) doslova úkol hledat vhodný dotační zdroj, který by pomohl se spolufinancováním záměru. Již v letech 2019 až 2021 se takto úspěšně povedlo zrekonstruovat sousední Gayerovy kasárny za 310 milionů korun. Tehdejší dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přesáhla 211 milionů korun.

Ačkoliv jsou Vrbenského kasárny hmotově totožné s Gayerovými, tak stav zchátralého objektu vyžaduje podstatně náročnější úpravy, než tomu bylo v případě již zrekonstruovaného objektu, který před rekonstrukcí po léta využívalo muzeum jako depozitář sbírkových předmětů. 

Výsledkem dotační přípravy jsou čtyři dotační projekty pro záměr Vrbenského kasáren, které úspěšně prošly hodnocením a jsou schváleny k poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 500 milionů korun.

Prostřednictvím těchto dotačních projektů bude s věcnou a časovou návazností čerpána dotace na stavební práce (rekonstrukce stávajícího objektu a přístavbu), na vybavení Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje a na vybudování přírodovědecké a archeologické expozice. Dva z projektů budou čerpat prostředky z Národního plánu obnovy (podpora energeticky účinné revitalizace brownfieldů a rozvoj velkých kulturně kreativních center) a dva projekty budou čerpat podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (podpora muzeí a podpora muzeí v rámci ITI).

Vrbenského kasárny jsou novorenesanční stavbou v centru Hradce Králové, která tvoří komplex s Gayerovými kasárnami a dalšími budovami v areálu. Od roku 2022 jsou v majetku kraje, kterému je darovalo město Hradec Králové.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je krajskou příspěvkovou institucí a největší krajské muzeum v regionu. Stovka kmenových a kolem osmi desítek externích zaměstnanců pracuje v Hradci Králové jednak na Eliščině nábřeží v historické budově od architekta Jana Kotěry a jednak v Hlavním odborném pracovišti právě v areálu zrekonstruovaných Gayerových kasáren.

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích