Rozvoj

Větší pohodlí a bezpečí pro cyklisty, začíná vznikat národní síť propojující cyklostezky

Krajský úřad Královéhradeckého kraje hostil velké pracovní setkání, na kterém se sešli zástupci ministerstva dopravy a místního rozvoje s krajskými a městskými cyklokoordinátory a členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu, aby společně začali pracovat na plánu propojit všechny obce s rozšířenou působností v republice bezpečnou sítí dopravních cest vhodných pro cyklisty.
Větší pohodlí a bezpečí pro cyklisty, začíná vznikat národní síť propojující cyklostezky

Na cestách v Česku se nachází řada nebezpečných úseků, které ohrožují bezpečnost cyklistů a vyžadují okamžitá opatření – například cyklostezka náhle skončí, stezka se promění v blátivé koryto, nebo vyústí na nebezpečnou silnici. Na cestách čekají na cyklisty i vysloveně nebezpečné adrenalinové situace a úseky, kde může jít o život.

Proto spolek Partnerství pro městskou mobilitu za podpory Fondu zábrany škod realizuje s partnery projekt Cyklovize 2030. Jeho cílem je identifikovat kritické body a společně s obcemi a městy najít řešení na jejich odstranění. Bezpečné cesty jsou klíčové nejen pro pohodlí, ale především pro snížení dopravních nehod a jejich obětí!

Kraje i obce v republice pravidelně investují do budování cyklostezek a cyklotras, dosud ale chyběla celostátní koncepce, díky které by se postupně stavěné úseky propojovaly do stále větších celků, až jednom vznikne národní síť bezpečných cest pro cyklisty.

Spolupráce v rámci projektu Cyklovize 2030 tak pomáhá identifikovat úzká místa, upozorňovat na systémové problémy a hledat cesty, jak efektivně vynakládat prostředky, kde je to nejvíce potřeba. Odměnou budou bezpečné cesty pro bezmotorovou dopravu, které mohou pomoci snížit obrovskou ekonomickou zátěž z dopravních nehod, nemluvě o tom nejdůležitějším – ztrátě lidských životů.

Pracovní skupina se shodla na devíti principech, pomocí kterých lze realizovat ambiciózní plán:

  1. Základem je tým. Je třeba zmobilizovat 205 ORP, aby přijala zodpovědnost za své území. V tom jim pomáhají kraje a stát.
  2. Definování společné filozofie a terminologie. Co chceme, pro koho to děláme, co je cyklotrasa, cyklokoridor, dopravní síť pro cyklisty apod.
  3. Plán je tvořen zespodu. Dopravní síť pro cyklisty vzniká tak, že je potřeba složit 205 dílků puzzle (ORP) do jednoho celku. Kraje pak koordinují aktivity ORP prostřednictvím své krajské cyklostrategie.
  4. Konkretizace. Aby vznikla bezpečná dopravní síť pro cyklisty, je nutné, aby města i kraje začlenila plány na výstavbu bezpečné dopravní infrastruktury do svého strategického, územního a dopravního plánování.
  5. Skládání puzzle. V principu je to jednoduché. Složí se 205 dílků puzzle a je vytvořen návrh dopravní sítě pro cyklisty České republiky, který je zakreslen v mapové aplikaci Cyklovize2030. Kde se nepodaří najít dílek puzzle, tak toto bílé místo má pomoci „zalepit“ kraj. Jedná se o první návrh, který je upřesňován v navazujících krocích.
  6. Otevřenost. Semináře, zpravodaje – mluvit o vizi pro všechny cílové skupiny je samozřejmost, ale získat důvěru k vizi je daleko těžší.
  7. Práce s detailem a kontextem. Každá ORP vidí jen svůj svět, ale je třeba vidět za hranice ORP, další návaznosti, propojení s veřejnou dopravou, počítat se sdílenou mobilitou. Je třeba otevřít filozofii značení cyklotras, jejich rušení, přeznačování a tvoření nových.
  8. Schválení vize s vazbou na finance. Na konci února se uskutečnila v Hradci Králové pracovní porada, na které se dohodl společný postup. Ten ale musí být schválen politiky. O to cennější byla účast hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka, který garantoval připravenost Asociace krajů. Nyní je řada na Ministerstvu dopravy ČR, aby společnou inciativu podpořilo. Nicméně schválení musí být propojené s financemi, tedy evropské fondy, Státním fondem dopravní infrastruktury a dalšími zdroji financování.
  9. Monitoring. Každý plán musí být spojen s daty. Je potřeba mít stále k dispozici on-line data, kolik je cyklostezek, jaké jsou plány, kde jezdí cyklisté, jaká je nehodovost apod.

Ambiciózní plán je postaven na aktivitách zespodu a to je asi nejnáročnější úkol. Motivovat obce a města, aby se připojila k tomuto plánu.

Převzato z www.khk.cz (naleznete zde i prezentaci z jednání a také pracovní verzi metodiky)

Sdílejte na sociálních sítích