RSK

Na MMR proběhla 22. Národní stálá konference

Jak dosáhnout toho, aby podpora regionálního rozvoje z evropských fondů a dalších zdrojů měla maximální efekt, bylo náplní dnešního jednání Národní stálé konference na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony o tom debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky.
Na MMR proběhla 22. Národní stálá konference

MMR se pomocí zpětné vazby z regionů snaží posílit princip územní dimenze, kdy se zohledňují specifika jednotlivých typů území. Resort pořádá Národní stálou konferenci několikrát do roka, aby tuto odezvu měl vždy aktuální. Stejně důležitý je další aspekt – konference upevňuje partnerský přístup zastoupených organizací. Je to jeden ze základních předpokladů pro úspěšnou implementaci regionální politiky a politiky soudržnosti. K efektivnějšímu zacílení potřeb regionů bude přispívat i nově schválený Vládní výbor pro regionální rozvoj. 

Podpora regionů se týká hospodářsky a sociálně ohrožených území, strukturálně postižených regionů, metropolitních oblastí, aglomerací a regionálních center podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Česko může do roku 2030 využít na jejich rozvoj až jeden bilion korun z evropských prostředků. Mezi regionální nástroje patří například Integrované teritoriální investice, Komunitně vedený místní rozvoj a Regionální akční plány. 

Informace o evropských fondech MMR zveřejňuje na webu dotaceEU.cz. Zájemci tam najdou také vyhledávač dotačních příležitostí jak z fondů EU, tak z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy.

Převzato z www.mmr.cz

Sdílejte na sociálních sítích