Rozvoj KHK
rozvíjíme náš kraj
Chytrý region - akce
Komu může sloužit tento web?
Web Rozvoj KHK Vám přináší komplexní informace v oblasti strategického plánování a regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje. Základním koncepčním dokumentem kraje je strategie rozvoje Královéhradeckého kraje. Ta definuje strategické priority a cíle v oblasti regionálního rozvoje. Konkrétní aktivity a podpůrné nástroje naleznete i na tomto webu včetně jejich průmětu do území. Důležitou součástí všech těchto činností je i vzájemná spolupráce mezi partnery v území kraje.
Obce a organizace zřizované obcemi
Obce a organizace zřizované obcemi
Vyšší územně správní celky
Vyšší územně správní celky
Firmy a podnikatelé
Firmy a podnikatelé
Nestátní neziskové organizace
Nestátní neziskové organizace
Státní instituce a organizace územní spolupráce
Státní instituce a organizace územní spolupráce